Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

Westfriese Bedrijven Groep

De Westfriese Bedrijvengroep (WBG) is een regionale vereniging, die de economische belangen behartigt van het bedrijfsleven in heel West-Friesland. Het is de overkoepelende spreekbuis, vooral richting hogere overheden, namens de aangesloten ondernemersverenigingen in de regio. De WBG vertegenwoordigt in totaal rond de 800 bedrijven uit West-Friesland, waarvan de helft is aangesloten bij de HOC.

Meer informatie en een overzicht van de andere aangesloten ondernemersverenigingen vindt u op: westfriesebedrijvengroep.nl

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook