Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

Lokaal Ondernemers Fonds

Investeren in collectieve taken en belangen
De HOC zorgt dat taken die van collectief belang zijn voor de ondernemers worden uitgevoerd: dit gaat van groenonderhoud en bewegwijzering tot aan surveillance en camerabewaking. Door dit gezamenlijk te doen, kan dit beter en goedkoper dan wanneer een ondernemer dit allemaal zelf moet regelen. Het Parkmanagement Hoorn BV voert deze taken in de regel in opdracht van HOC Hoorn uit.

Het gaat uitsluitend om taken waar alle ondernemers op de bedrijventerreinen profijt van hebben. Meer sociale veiligheid betekent bijvoorbeeld lagere verzekeringspremies maar levert ook waardebehoud van het vastgoed op. Een verzorgd bedrijventerrein is prettig voor de klanten en andere relaties van de bedrijven en versterkt het vestigingsklimaat. Dit zijn allemaal collectieve belangen.

Uiteraard kosten deze gemeenschappelijke taken geld. Gelukkig kan de HOC daartoe een beroep doen op het Lokaal Ondernemers Fonds (LOF). Dit is geld van en voor ondernemers, het fonds wordt namelijk gevuld uit de opbrengst van de reclamebelasting van de gemeente Hoorn. Reclamebelasting blijkt een faire manier om de lasten zo evenwichtig mogelijk onder de ondernemers te verdelen.

Of een beroep op het LOF wordt gehonoreerd, beoordeelt het stichtingsbestuur van het LOF aan de hand van strikte criteria waarop ook door de gemeente stringent wordt toegezien. De gemeente Hoorn heft uitsluitend het bedrag dat nodig is voor de projecten die zijn goedgekeurd. De ondernemingen worden dus niet meer belast dan strikt noodzakelijk is.

De HOC verantwoordt zich in het jaarverslag over de uitgaven. Een aantal uit de LOF-gelden gerealiseerde projecten:

  • Nieuw beveiligingsconcept, met zeer effectief cameratoezicht op Hoorn 80, Westfrisia (incl. Marowijne), De Oude Veiling, de Nieuwe Steen, Dampten, de Van Dedemstraat/Maelsonstraat, Lageweg en Gildenweg.
  • Het groenonderhoud is op veel terreinen aanzienlijk verbeterd, ruw gras is/wordt naar gazonkwaliteit gebracht.

Voor meer informatie over het Lokaal Ondernemers Fonds kunt u terecht op www.hochoorn.nl en www.parkmanagementhoorn.nl of contact opnemen met een van onze bestuursleden. Meer informatie over de reclamebelasting is te vinden op deze pagina van de gemeente Hoorn.

HOC aanvraag LOF bijdrage 2016

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook