Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

Revitalisering De Oude Veiling

Meer kwaliteit en duurzaamheid
Het project ‘Revitalisering De Oude Veiling’ startte in mei 2009 en werd voltooid in 2015. In deze periode onderging dit oudste bedrijventerrein van Hoorn een grondige opknapbeurt. Het terrein voldoet nu weer aan alle eisen van deze tijd, heeft een betere uitstraling gekregen en kan weer jaren mee. Zo is de centrale as van het gebied al opgeknapt met meer groen en een ander wegprofiel. Duurzaamheid en kwaliteitsverbetering zijn kernbegrippen van dit gemeenschappelijke project van de gemeente, de HOC én de ondernemers op het terrein. Onderdeel is het opwaarderen van het Oude Veilinggebouw dat inmiddels ook is afgerond. De uitvoering van de plannen geschiedde in nauw overleg met de betrokken ondernemers.

Een aantal zaken is aangepakt:

  • Beveiliging en cameratoezicht t.b.v. criminaliteitsbestrijding
  • Aanleg glasvezelkabel
  • Verbeteren van openbare ruimte ook voor wat betreft parkeren en doorstroming. Zo is het gehele terrein opnieuw bestraat en is led-verlichting aangebracht.
  • Meer groenvoorzieningen

De wens voor een betere aanblik vraagt ook de bereidheid van de ondernemers om zelf hun panden en buitenruimten waar nodig te verbeteren. Vanaf 1 juli 2010 was het mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, hiervoor subsidie (tot wel € 7500,–!) aan te vragen bij het speciale beeldkwaliteitsfonds op het bedrijventerrein De Oude Veiling. Het aanvraagformulier en de voorwaarden werden ter beschikking gesteld door:

Parkmanagement Hoorn
Postbus 226
1610 AE Hoorn
Tel: 0229-210706
info@parkmanagementhoorn.nl

Aan de aanvraag is het Beeldkwaliteitsplan gekoppeld.

Een projectbeschrijving en de uitgangspunten staan in het Masterplan Duurzame Revitalisering De Oude Veiling.

Inmiddels is het project afgerond en is de verantwoording voorgelegd aan de Provincie.

Beeldkwaliteitsplan 27-5-2010
Analyse Loomans best. plan DOV
Voorontwerp bestemmingsplan DOV juni 2012
Subsidieaanvraag formulier
Regeling beeldkwaliteitsfonds DOV
Concept tekening De Oude Veiling 25-1-2012

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook