Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

Keurmerk Veilig Ondernemen

In geval van nood kunt u gebruik maken van onderstaande telefoonnummers:

 • Als elke seconde telt: 112 voor ambulance, brandeweer en politie
 • Wel politie, geen spoed: 0900-8844 (lokaal tarief)
 • Aangifte doen: http://www.politie.nl/Aangifte/
 • Ambulance en brandweer: 072-297800
 • Klachten en meldingen gemeente Hoorn: 0229-252555 (buitenlijn)
 • Dierenambulance: 0229-245353
 • Storing drinkwater: (PWN) 0800-0232355
 • Storing gas en elektra: (Nuon) 0800-9009
 • Storing Kabel: (Ziggo) 0900-1884
 • Meld misdaad anoniem: Hier kunt u anoniem informatie geven over ernstige misdaad 0800-7000

 

Keurmerk Veilig Ondernemen nu ook voor overige terreinen (Nieuwe Steen, Maelsonstraat, Van Dedemstraat, Dampten en Gildenweg)
Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) komt tot stand in samenwerking met Parkmanagement Hoorn/HOC, gemeente Hoorn, brandweer en politie. Alle partijen hebben in een analyse vastgesteld welke verbeteringen er op het terrein moeten plaatsvinden.

KVO heeft voor ondernemers meerwaarde omdat het de bedrijfsschade laat afnemen, de criminaliteit daalt en het imago van het bedrijventerrein verbetert. Daarnaast kunnen ondernemers met het behaalde certificaat een lagere premie bedingen voor opslag- en inboedelverzekering. Veel verzekeringen vragen om een kopie van dit certificaat. Dat kunt u hieronder als download vinden.

Certificaat Oude Veiling en Westfrisia geldig tm 1-7-2019

Certificaat HN80 en (Verlengde) Lageweg geldig tm 1-2-2019

Certificaat KVO Overige terreinen

KVO-B certificering bedrijventerreinen Hoorn verlengd!

Schoon, heel en veilig. Dat is het doel van de samenwerking tussen brandweer, politie, gemeente en ondernemers in het kader van KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen -Bedrijventerreinen). Op 6 juli jl. werden de certificaten voor Hoorn 80, De verlengde Lageweg, Westfrisia en De Oude Veiling uitgereikt aan burgemeester van de gemeente Hoorn, de heer Jan Nieuwenburg.

Op 21 april 2016 heeft de werkgroep KVO-B de audit in het kader van de derde her-certificering KVO-B Continue Samenwerken succesvol afgerond. Daarmee zijn alle terreinen in Hoorn voorzien van een nieuw certificaat. Deze zijn 3 jaar geldig. De uitreiking van de certificaten vond plaats bij Parkmanagement Hoorn, de uitvoerende organisatie voor het KVO-traject. Burgemeester Jan Nieuwenburg complimenteerde de werkgroepen in Hoorn voor de wijze waarop zij samenwerken en het lage incidenten aantal. Samen veiligheid vergroten Het keurmerk geeft aan dat de partners (brandweer, politie, gemeente, ondernemers) gezamenlijk op de bedrijventerreinen structurele maatregelen nemen om de veiligheid te vergroten. De ervaringen met KVO-B bewijzen het succes van deze werkwijze: schade vermindert aanzienlijk en het gevoel van veiligheid neemt in belangrijke mate toe. De komende drie jaar gaan de werkgroepen aan de slag met de uitvoering van de maatregelen uit het plan van aanpak. Het plan van aanpak voor de jaren 2016, 2017 en 2018 staat op de website van Parkmanagement Hoorn. Ook het certificaat is daar te vinden.

Foto: Hélène de Bruijn Fotografie

KVO 060716 Hélène de Bruijn Fotografie 6-7-2016

 

 

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Facebook