Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

Vorderingen Oostergouw 17-6-2015

Werkzaamheden wegvlak Oostergouw

In eerdere informatie kregen we van de gemeente door dat de Oostergouw tot aan de rotonde Westfrisia gesloten zou zijn tot 26-6-2015. In deze eerste fase werd de rotonde Oostergouw-bedrijventerreinen Westfrisia Oost en -West omgetoverd in een kruispunt met verkeerslichten.

Kortgeleden kregen we te horen dat men voor liep op het schema en dat de weg weer opengesteld zou worden op 23 juni. Vandaag werd ons verzocht aan de ondernemers van Westfrisia en De Oude Veiling door te geven dat de weg weer opengaat op maandagochtend, 22 juni a.s.

Maar hiermee is het leed nog niet geleden. Vanaf de N23 tot aan de verkeerslichten bij de Dorpsstraat wordt de Oostergouw weer in gebruik genomen. Vanaf het kruispunt Dorpsstraat tot aan de rotonde Blokmergouw wordt dan opnieuw geasfalteerd, dus afgesloten tussen 22 juni en 10 juli a.s. Dit wordt wel gefaseerd gedaan.

Voor meer uitleg hierover verwijs ik u beleefd naar de brief van de gemeente.


Werkzaamheden riolering Oostergouw

Ook van Ooms Construction kregen we bericht dat zij in opdracht van de gemeente Hoorn de riolering aan de Oostergouw opnieuw moeten aanleggen. Ook deze werkzaamheden worden gefaseerd verwerkt. Men begint dan  op 18 augustus. Het schema en de werkzaamheden worden in deze brief verwoord.

 

 

 

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook