Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

Tijdelijke fietsverbinding De Strip-Zevenhuis

Fietsers en brommers tussen Zwaagdijk-West en Zwaag kunnen vanaf 21 december gebruikmaken van een tijdelijke fietsoversteekplaats met verkeerslichten over de Westfrisiaweg tussen De Strip en het Zevenhuis.

kruisingVorig jaar werd de fietsverbinding ter hoogte van de Rijweg afgesloten, waardoor fietsverkeer ruim een jaar moest omrijden.

 

 

 

 

 

 

 

Werkzaamheden

Bouwbedrijf Heijmans bouwt bij het huidige kruispunt bij De Strip een  (brom)fietsoversteek. In de nacht van 20 op 21 december wordt tussen 20.00 en 5.00 uur op het kruispunt De Strip/N302 Westfrisiaweg gewerkt. De bestaande verkeerslichten worden op knipperen gezet. Weggebruikers kunnen enig oponthoud ervaren. Er zijn verkeersregelaars aanwezig die het verkeer regelen.

Verkeersveiligheid

Hoewel het werk aan de Westfrisiaweg door een meningsverschil tussen de provincie en aannemer Heijmans sinds 10 november stil ligt, werkt Heijmans op dit moment nog op enkele locaties langs het tracé.
Voor de werkzaamheden die Heijmans heeft stilgelegd, geldt dat het bouwbedrijf er wel voor zorgt dat er een veilige situatie achterblijft voor weggebruikers en omwonenden. Zo kan het zijn dat er hier en daar langs het tracé soms toch nog een werkauto te zien is om bijvoorbeeld bouwuitritten af te sluiten, of grond af te vlakken. Het bouwen van de (brom)fietsverbinding bij De Strip maakt onderdeel uit van deze werkzaamheden.

Meer informatie?

Heeft u vragen, zorgen of klachten over de weg? Dan kunt u hiermee terecht bij het servicepunt van de provincie Noord-Holland via 0800-0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

N23 Westfrisiaweg

De provincie Noord-Holland zorgt met haar partners voor een nieuwe verbinding tussen Alkmaar en Enkhuizen, de N23 Westfrisiaweg. De verbinding verbetert de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio en bevordert de economie en werkgelegenheid. Meer informatie: www.n23westfrisiaweg.nl.

 

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook