Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

Snel internet ja/nee

Op verzoek van de heer Jaap Bond, Gedeputeerde Economische Zaken willen wij u op de hoogte brengen van het feit dat de provincie onderzoek doet naar mogelijkheden om overal snel internet te realiseren.

Om een grote versplintering van kabelnet contracten te voorkomen vraagt de provincie om alle collectieve initiatieven die momenteel lopen bij hen aan te melen. Hiermee wil men een krachtig en goed beheersbaar en toekomstbestendig kabelnet tot stand brengen.

Hoge snelheid internet:
Een snelle in betrouwbare internetverbinding is voor steeds meer bedrijven onmisbaar. Daarom wordt er in meer en meer gebieden voorzieningen getroffen om snel internet beschikbaar te maken. Het is niet altijd eenvoudig om de businesscase rond te krijgen. De provincie Noord-Holland heeft de ambitie om internet voor alle bedrijven in Noord-Holland beschikbaar te maken. Daartoe doet de provincie momenteel onderzoek naar twee dingen:

  • Waar is nog geen snel internet aanwezig?
  • Waar lopen projecten? Bestaande initiatieven kunnen mogelijk profiteren van het project van de provincie. Wij vragen initiatiefnemers van collectieve projecten voor de realisatie van snel internet  om contact op te nemen met de onderzoeker. Dat kan door een mail te sturen naar Pepijn Lavrijssen op mailadres pepijn.lavrijssen@glasvezelgemeente.nl
  • Dialogic en Glasvezel Gemeente voeren het genoemde onderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland uit.  Op basis van dit onderzoek wordt begin 2016 besloten hoe het vervolg er uit gaat zien.

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook