Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

Regionale Themabijeenkomst

wbg-logo

De portefeuillehouders van de VVRE en de Westfriese Bedrijven Groep nodigen u van harte uit voor een regionale thema bijeenkomst.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op:

woensdag, 12 oktober 2016, van 16.00 tot 19.00 uur

Locatie: WerkSaam Westfriesland, Dampten 26, 1624 NR Hoorn

Inloop is vanaf 16.00 uur. Het programma start om 16.15 uur

De bijeenkomst staat dit jaar in het teken van de (regionale) arbeidsmarkt.

Gemeenten en het georganiseerde bedrijfsleven in Westfriesland zien het als een gezamenlijke taak te bevorderen dat werkzoekenden kunnen werken in hun regio en bedrijven kunnen voorzien in de behoefte aan arbeidskrachten.

Wij bieden u een programma met informatie over actuele arbeidsmarkt ontwikkelingen, lopende projecten en diverse faciliteiten die er zijn voor het regionale bedrijfsleven.

Dagvoorzitter is Sharon Smit, directeur van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord. Zij zorgt voor een goed verloop van de middag en neemt het voortouw in de dialoog.
De sprekers zijn:

Samir Bashara, wethouder in Hoorn en voorzitter VVRE, geeft u een update van de uitvoering van de Regionale Economische Agenda, in het bijzonder de projecten gericht op onderwijs en arbeidsmarkt.

Arianne Blok en Alice Reinders, arbeidsmarktspecialisten van Randstad Nederland regio Noord-West, gaan in op de actuele ontwikkelingen van de (regionale)arbeidsmarkt

Marjolijn Dölle, Algemeen directeur van WerkSaam, vertelt u wat WerkSaam kan betekenen voor gemeenten en ondernemers in de regio.

Occo Koedijker, bestuursvoorzitter van de stichting Huis van het Werk, zal een toelichting geven op het succesvolle initiatief ‘Het Huis van het Werk’.

Hierna is er gelegenheid tot het stellen van vragen en met elkaar in gesprek te gaan over deze onderwerpen. Vanaf 18.00 uur is er ruimte om informeel bij te praten met een hapje en een drankje.

Graag vernemen wij of wij u mogen begroeten op 12 oktober a.s. U kunt zich aanmelden bij Daniëlle Smink, d.smink@hoorn.nl, of telefonisch via 06-46817460.

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook