Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

Provinciale weg wordt 70 km/uur

De gemeente Hoorn is van plan om op de Provincialeweg een maximumsnelheid in te stellen van 70km/uur.

Waarom een lagere maximumsnelheid?

De Provincialeweg is de belangrijkste ontsluitingsweg in Hoorn. De doorstroming van het verkeer op deze weg is op sommige momenten slecht. Door de snelheid te verlagen naar 70km/uur wordt een betere doorstroming verwacht, omdat licht en zwaar verkeer dan een meer gelijkmatige snelheid hebben. Bovendien zorgt een lagere snelheid voor minder geluid en minder luchtverontreiniging.

Waarom geen 50km/uur?

Het verlagen van de maximumsnelheid naar 50km/uur zou er voor zorgen dat weggebruikers minder gebruik maken van de Provincialeweg en meer gebruik maken van wegen in woongebieden. Het is niet wenselijk dat de hoeveelheid verkeer daar toeneemt. De Provincialeweg moet de meest aantrekkelijke route zijn om te kiezen.

Groene Golf

Een maximumsnelheid van 70km/uur heeft geen gevolgen voor de huidige groene golf. Deze is al sinds jaar en dag ingesteld op een rijsnelheid van 70km/uur.

Om welk gedeelte gaat het?

Het betreft de gehele Provincialeweg binnen de gemeentegrens van Hoorn. Aan de westzijde van Hoorn komt overgang naar 70km/uur te liggen tussen de rotonde A7 en de turborotonde, aan de oostzijde direct ten oosten van Hoorn-80.

Verkeersbesluit en reageren

Om de maximumsnelheid te verlagen moet het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit nemen. De gemeente wil graag weten hoe u over verlaging van de maximumsnelheid op de Provincialeweg denkt. Uw reactie wordt betrokken bij de opstelling van het verkeersbesluit. U kunt uw reactie per e-mail sturen naar gemeente@hoorn.nl of per post naar Gemeente Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn. Wilt u uw reactie uiterlijk 23 november aan ons zenden?

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook