Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

In Memoriam Martin Jager

hoc-martin-jager-helene-de-bruijn-fotografie-34aVrijdag 23 september werden wij opgeschrikt door het bericht van het plotselinge overlijden van ons bestuurslid Martin Jager. Martin is ruim tien jaar lid geweest van het bestuur. Tijdens die periode heeft hij een tijd lang de functie van penningmeester vervuld. De laatste paar jaar was hij secretaris. Ook was hij één van de vertegenwoordigers in het bestuur van de stichting Parkmanagement Hoorn.

De donderdag ervoor heeft hij met ons zijn laatste bestuursvergadering meegemaakt. Tijdens onze gebruikelijke maaltijd na afloop van de vergadering hadden wij met z’n allen een boeiend gesprek en hebben nog heerlijk met elkaar gelachen.

Wij hebben Martin leren kennen als iemand die op een rustige en soms wat onderkoelde manier zijn mening kon geven. Met zijn kennis van accountancy is hij jarenlang onze penningmeester geweest. Sinds enkele jaren was hij onze secretaris, want ‘hij wilde wel eens iets anders doen’. Hij verleende hand- en spandiensten bij de uitvoering van onze evenementen en activiteiten. Ook was hij onze terreinvertegenwoordiger op de Nieuwe Steen en de Gildeweg. Hij heeft zich op een plezierige en constructieve manier al die jaren ingezet voor de ondernemers in Hoorn.

Wij zullen hem missen en bewaren goede herinneringen aan hem. Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit plotselinge verlies.

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook