Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

KVO Certificaten uitgereikt

Alle Hoornse bedrijventerreinen KVO-gecertificeerd

KVO waarborgt kwaliteit en veiligheid.

Onlangs hebben de bedrijventerreinen Maelsonstraat, Dampten, Gildenweg, Nieuwe Steen en van Dedemstraat wederom het Keurmerk Veilig Ondernemen verkregen. Hiermee zijn momenteel alle bedrijventerreinen in Hoorn KVO gecertificeerd. ‘Een belangrijk keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de bedrijventerreinen. Het KVO brengt tevens veel voordelen voor gebruikers en eigenaren met zich mee’, aldus parkmanager Daniël Banis.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een keurmerk voor winkelgebieden (KVO-W) en een keurmerk voor de bedrijventerreinen (KVO-B). ‘Bij Parkmanagement zijn wij actief bezig voor het KVO-B. Het doel van KVO is dat de veiligheid, zowel op het gebied van criminaliteit als bijvoorbeeld het verkeer, van de terreinen wordt gewaarborgd. Voor ondernemers levert het diverse voordelen op als een bedrijventerrein KVO-gecertificeerd is. Het bedrijventerrein krijgt een betere uitstraling en imago, de verzekeringspremies gaan omlaag, er is zichtbaar minder criminaliteit en zowel ondernemers als hun klanten voelen zich veiliger in het gebied’, legt Daniël uit.

Gezamenlijke afspraken
Het KVO is gebaseerd op samenwerken. Daniël: ‘Zowel de ondernemers, Parkmanagement, politie, brandweer en gemeente redden het niet om afzonderlijk van elkaar de veiligheid van de terreinen te waarborgen. Door samen te werken lukt dit wel. Het KVO helpt de partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Er is een speciale werkgroep opgericht, bestaand uit vertegenwoordigers va de verschillende partijen. Ook van elk bedrijventerrein is er een ondernemer als terreinvertegenwoordiger lid van de werkgroep. De werkgroep wordt geleid door Parkmanagement Hoorn.’

Stappenplan
Daniël gaat verder: ‘Als eerste stap om het KVO te behalen wordt er een veiligheidsanalyse – de 0-meting – gedaan. Deze meting maakt inzichtelijk welke veiligheidsproblemen er aan de orde zijn en wat de beginsituatie is. Zoals bijvoorbeeld onoverzichtelijke kruispunten, brandonveilige situaties zoals pallets die te dicht bij een pand staan, lantaarnpalen die niet werken en graffiti. Incidenten cijfers van politie en brandweer worden hierin ook meegenomen. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld waarin maatregelen en doelstellingen worden opgenomen. Waar mogelijk worden deze maatregelen uitgevoerd. Na drie jaar- wordt het plan van aanpak voor het bedrijventerrein gecontroleerd en- mits aan alle eisen voldaan is – gecertificeerd. Het bedrijventerrein krijgt dan voor drie jaar het keurmerk. Na de certificering wordt er direct opnieuw gestart met het stappenplan om na drie jaar weer in aanmerking te komen voor het keurmerk.’

Meld onveilige situaties
Daniël roept alle ondernemers op om onveilige situaties te melden bij Parkmanagement. Ook wie eens mee wil werken aan het KVO-traject is van harte welkom contact op te nemen. ‘Een ander geluid is altijd goed’, aldus Daniël. Op de vernieuwde website van Parkmanagement – www.parkmanagementhoorn.nl – is sinds kort meer informatie te vinden over KVO en zijn de plannen van aanpak te vinden.

KVO Uitreiking certificaten 310315 © Hélène de Bruijn Fotografie

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook