Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

HOC lanceert de nieuwe website

De Hoornse Ondernemers Compagnie heeft een nieuwe website. Eigentijds, overzichtelijk, laagdrempelig, snel en interactief. Passend bij het frisse, actieve imago dat de HOC wil uitstralen naar haar leden.
Bij het ontwikkelen van de nieuwe website heeft de HOC goed geluisterd naar haar leden. Wat verwachten zij van hun HOC en op welke wijze willen zij over HOC-activiteiten geïnformeerd worden? ‘Belangenbehartiging en de mogelijkheid om te netwerken en/of samen te werken blijken het belangrijkst voor de leden,’ zegt Jan Rosier, bestuurslid van de HOC. ‘Daarnaast willen zij snel en duidelijk geïnformeerd worden over de activiteiten en het laatste nieuws van de HOC. In deze snel veranderende tijd moet en wil de HOC mee veranderen. Een sprankelende nieuwe website hoort daarbij, het sluit aan bij het moderne imago dat wij als organisatie willen uitstralen.’

Jong en fris
De nieuwe website van de HOC oogt jong en fris, met een combinatie van tekst en aansprekende West-Friese beelden. De informatie op de website is anders gerangschikt dan voorheen, de navigatie beter en gemakkelijker. Activiteiten en andere belangrijke zaken zijn nu in één oogopslag te vinden op de homepage. Door de verbeterde techniek kan de HOC nieuws en wetenswaardigheden sneller delen met haar leden. Ondernemers kunnen zich via de website inschrijven voor sociale en/of bedrijfsactiviteiten en direct de deelnemerslijst inzien. Via deze pagina is het bovendien mogelijk om iemand persoonlijk uit te nodigen voor de betreffende activiteit. Activiteiten die zijn afgerond blijven, met foto’s, bewaard op de site. Bedrijven die een eigen pagina willen aanmaken op de HOC-website, al dan niet voorzien van websitegegevens, foto en logo, kunnen het benodigde formulier downloaden en digitaal retour zenden. Leden kunnen zien welke bedrijven onlangs lid geworden zijn van de HOC en alle aangesloten bedrijven kunnen via de website rechtstreeks met elkaar in contact komen.

Maximaal gebruiksgemak
Verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de website is Newfish internet solutions in Hoorn. Jan Rosier: ‘We hebben een kijkje in de keuken genomen bij een aantal bedrijven. Gekeken naar de technieken die zij gebruiken, naar de manier waarop zij onze wensen vertaalden en naar de service die zij verlenen. De keuze viel op Newfish omdat dit bedrijf het beste aansloot bij onze uitgangspunten.’ Newfish directeur Hans-Peter Hioolen: ‘De HOC verlangde van de nieuwe website maximaal gebruiksgemak en tools om de communicatie te verbeteren. Aan ons de uitdaging om de gestelde eisen te vertalen naar functionaliteit, binnen een vormgeving die er ook nog eens goed uitziet. We denken dat we daarin goed zijn geslaagd. Jan Rosier: ‘De nieuwe HOC-website bevordert de interactie tussen de HOC en haar leden en de leden onderling. De techniek maakt veel administratieve handelingen overbodig en hierdoor heeft het secretariaat meer tijd voor werkelijk contact met de leden. Personeelsreductie was absoluut geen doelstelling van de HOC, het verlagen van een drempel voor de leden was dat wel.’

Algemeen belang
Voor wie het nog niet weet: de HOC is primair belangenbehartiger voor ondernemingen die zijn gevestigd op de Hoornse bedrijventerreinen. Daarnaast zet de ondernemingsvereniging zich in voor de algemene bevordering van het ondernemersklimaat in West-Friesland. Zo was de HOC één van de stuwende krachten achter de oprichting van Parkmanagement. Hierdoor verbeterde de veiligheid en behaalden de Hoornse bedrijventerreinen het keurmerk Veilig Ondernemen. De HOC is (gespreks)partner van onder meer provincie, gemeente, de Kamer van Koophandel, ondernemers- en werkgeversorganisaties. De vereniging organiseert regelmatig activiteiten om het contact tussen de ondernemers te bevorderen. Voorbeelden van succesvolle en populaire netwerkevents zijn de nieuwjaarsbijeenkomst, het golftoernooi en de najaarsborrel. Jan Rosier: ‘De HOC verandert. We willen het contact met onze achterban intensiveren en hopen dat alle bedrijven op de bedrijventerreinen zich bij ons aansluiten. Onze leden zijn duidelijk over wat zij van ons verwachten: hun belangen behartigen en gelegenheid bieden om te netwerken. Het bestuur van de HOC is nu aan het brainstormen over hoe dat vorm te geven. Een eerste aanzet daartoe is de vernieuwde website, die naar wij hopen, gaat bijdragen aan een betere communicatie.’

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook