Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

Crowdfunding

De Provincie stimuleert crowdfunding bij de ondernemers in Noord-Holland. Crowdfunding financiert de onderneming en creëert betrokkenheid en interactie.
Nu wordt u een mogelijkheid geboden om te leren hoe te crowdfunden en kunt u zich hiervoor aanmelden. Uit de inzendingen worden 10 aanmeldingen gekozen die het komende kwartaal worden begeleid door een ervaren crowdfunding coach.

Voor meer informatie kunt u de bijlage bekijken.

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook