Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

Brieven van BSA over controle

Op dit moment gaan brieven rond van BSA The Software Alliance dat zij een bedrijfsbezoek zullen afleggen om te controleren of u geen illegale software gebruikt. Door verontruste ondernemers zijn wij hierop gewezen.

Na wat zoekwerk en navragen bij de Kamer van Koophandel, blijkt dit bedrijf niet te zijn ingeschreven.

Ons advies is dan ook voorlopig geen actie te ondernemen en de personen van dit bedrijf niet bij u binnen te laten. De KvK zal ons nog verder informeren indien er meer bekend is.

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook