Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

Afsluiting en verkeershinder Oostergouw

Vrij onverwacht kondigde de gemeente op 18 februari j.l. aan dat men ging starten met voorbereidende werkzaamheden voor de aanpassing van de Oostergouw. In de week erna werd een gedeelte van de Oostergouw hiervoor afgesloten. Namens alle ondernemers heeft het bestuur aan de gemeente laten weten dat wij onaangenaam verrast waren over de geplande verkeersmaatregelen. Daarop hebben wij overleg gehad met vertegenwoordigers van de gemeente. Van de kant van de gemeente heeft men excuses aangeboden voor de late en onduidelijke communicatie en beterschap beloofd.

In het overleg is verder duidelijk geworden dat de vervolgwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de periode van 26 mei tot 26 juni 2015. De gemeente zal – mede op basis van onze voorstellen – verkeersmaatregelen voorbereiden die de verkeershinder tot een minimum zullen beperken. Daartoe zal men in gesprek gaan met diverse ondernemers op de bedrijventerreinen Westfrisia Oost en West en verkeersregelaars inzetten.

Wij blijven alle ondernemers via onze website op de hoogte houden.

De gemeente Hoorn is van plan deze brief binnenkort te verzenden aan de ondernemers van De Oude Veiling. Het gaat over het zand dat afgegraven wordt en tijdelijk op De Oude Veiling wordt opgeslagen.

En deze brief wordt binnenkort verzonden aan alle ondernemers van De Oude Veiling, Westfrisia en De Marowijne. Hierin wordt de planning van de werkzaamheden aan de Oostergouw besproken.

 

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook