Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

Bestemmingsplannen

De gemeente Hoorn heeft inmiddels het ontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein De Oude Veiling en het ontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Gildenweg ter visie gelegd. De termijn om te reageren loopt tot en met 5 december 2012! Op zichzelf beschrijven beide bestemmingsplannen de bestaande situatie. Toch raadt het bestuur van de HOC u aan om voor uw eigen bedrijf en perceel te checken: (1) of de bestemming uw activiteiten dekt en (2) of het bestemmingsplan u voldoende bouwmogelijkheden biedt. U kunt het bestemmingsplan bij de gemeente inzien. Maar u kunt het ook digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Realiseert u zich vooral dat de nieuwe bestemmingsplannen tien jaar (of mogelijk zelfs twintig jaar) zullen gaan gelden. En als u nu geen bezwaar maakt tegen het ontwerp dat tot en met 5 december 2012 ter visie ligt, kunt u geen beroep meer aantekenen als het bestemmingsplan begin volgend jaar definitief wordt vastgesteld. Investeer dus nu even wat tijd zodat u in de komende jaren niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

U kunt op twee manieren reageren:

  • schriftelijk aan de gemeenteraad van Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn;
  • monding, na afspraak met de betreffende ambtenaar van de afdeling Stadsontwikkeling, tel. (0229) 252479.

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook