Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

Kosten lidmaatschap

Het HOC-lidmaatschap geldt steeds voor de periode van een kalenderjaar en kost € 140,00. U betaalt evenredig naar het resterende deel van het lopende jaar contributie.

Door het lidmaatschap van de HOC wordt u tevens lid van de Westfriese Bedrijven Groep (WBG). Dit is een koepelorganisatie waarin vrijwel alle ondernemersverenigingen in West-Friesland zijn verenigd en die de gezamenlijke belangen vertegenwoordigt richting overheid. Voor de WBG geldt een extra bijdrage boven de contributie van de HOC. Deze bijdrage is gestaffeld naar het aantal werknemers in uw bedrijf.

De staffel bedraagt voor 2016:
Van 0 t/m 10 € 50,–
Van 11 t/m 99 € 100,–
100 en meer € 200,–

Opzegging van het lidmaatschap voor de HOC kan schriftelijk plaatsvinden uiterlijk 1 maand voor het einde van het kalenderjaar onder vermelding van de reden van opzegging.

Weblinks
WBG – Westfriese Bedrijvengroep

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook