Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

Bedrijventerreinen

De eeuwenoude binnenstad is nog steeds de plek waar handel wordt gedreven en het visitekaartje van Hoorn. Het winkelhart in het historische centrum is een grote trekpleister voor de inwoners van heel West-Friesland en benadrukt de belangrijke centrumfunctie van Hoorn voor de regio. Met een uitstekende horeca, musea, jachthavens, evenementen en aanverwante diensten is de binnenstad ook voor toeristen (waaronder veel watersporters) en dagjesmensen een echte trekpleister. Dit is economisch van grote waarde en de HOC zet zich daarom actief in voor versterking van de Citymarketing en ondersteuning van de middenstand.

Rondom het oude centrum kent Hoorn in totaal zes bedrijventerreinen, die samen werkgelegenheid bieden aan duizenden mensen. Deze oudere en jongere bedrijventerreinen hebben allemaal een eigen vertegenwoordiger/contactpersoon van de HOC:

De oude veiling luchtfoto1. De Oude Veiling
Karakteristiek: Op dit oorspronkelijke terrein van de voormalige groente- en fruitveiling zijn nog steeds veel kleinschalige ambachtelijke bedrijven te vinden. Vooral startende ondernemers voelen zich thuis in de bedrijfsverzamelgebouwen. Dankzij de aanwezigheid van een grote doe-het-zelfzaak, auto(materialen)bedrijven- en wasserij en detailhandel kent het terrein veel aanloop. De laatste grote ingreep was in 1975. De gemeente Hoorn is samen met de HOC bezig met een grote opknapbeurt (revitalisering) van het terrein. Aantal bedrijven: 94.Contactpersoon: Joke Herling, tel: 0229-212555, joke@herling-strijdhorst.nl

 

 

 

 

 

 

KLAAS LAAN_Image HOC HN80 A52. HN ’80
Karakteristiek: Werd, zoals de naam al aangeeft, rond 1980 een bedrijventerrein van aanzienlijke omvang. Dateert uit de periode dat Hoorn groeikern was en naast nieuwe bewoners ook probeerde werkgelegenheid aan te trekken. Nog altijd wordt het terrein gekenmerkt door industriële en logistieke bedrijven en grote bedrijfsunits. Het heeft in 2009 een grote opknapbeurt ondergaan. Hoorn 80 is goed bereikbaar. Aantal bedrijven: 164Contactpersoon: Paul Moerkamp, tel:  06-51404940, paul.moerkamp@vanoverbeek.nl

 

 

 

 

Lageweg luchtfoto3. Lageweg – Lepelaar – Veranda
Karakteristiek: Dit gebied, bij en deels in de wijk Kersenboogerd, kenmerkt zich door de goede ligging langs de Provinciale weg en de enorme diversiteit aan bedrijven: van lokaal gericht tot aan internationale ondernemingen. Ook is er aanbod van hoogwaardige business-to-business dienstverlening te vinden. Aantal bedrijven: circa 50.Contactpersoon: Paul Moerkamp, tel:  06-51404940, paul.moerkamp@vanoverbeek.nl

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Steen luchtfoto  4. Maelsonstraat –  Geldelozeweg – Dampten – Berkhouterweg.
Karakteristiek: Het is niet echt een coherent gebied, maar een verzameling van vier straten/gebieden dicht tegen het centrum aan en vlakbij het spoor/NS-station. Aan de Maelsonstraat zijn veel openbare voorzieningen, waaronder het beeldbepalende Westfries Gasthuis. Verder functies als de huisartsenpost, onderwijsinstellingen en grotere  kantoren voor vooral dienstverleners. Naast andere bedrijven zijn er ook rond het Dampten en de Berkhouterweg scholen te vinden. De Geldelozeweg is vooral een kantoorlocatie voor kleinere dienstverleners en enkele servicebedrijven. Uitstekende ontsluiting richting A7. Aantal bedrijven: circa 30.Contactpersoon: Corien Jonker, tel:  0229-282828, c.jonker@abmaschreurs.nl

 

 

 

 

 

 

5. De Nieuwe Steen
Karakteristiek: Naast de historische Roode Steen in de binnenstad,  was er in de groeiperiode van Hoorn ook behoefte aan een Nieuwe Steen met een aantal belangrijke publieke basisvoorzieningen als het gemeentehuis, politiebureau en belastingkantoor. Daaraan is het relatief nog jonge, niet-industriële bedrijventerrein de Nieuwe Steen gegroeid met kantoorvilla’s en andere gebouwen die zich kenmerken door een hoogwaardige, keurige uitstraling. Er zijn vooral dienstverlenende, waaronder een aantal toonaangevende, ondernemingen gevestigd. Aantal bedrijven: circa 50.

 

Westfrisia luchtfoto6. West-Frisia
Karakteristiek: In aantal bedrijven en oppervlakte is dit het grootste bedrijventerrein binnen de gemeente Hoorn, pal bij de A7. Er zijn veel productiebedrijven gevestigd  maar ook gerenommeerde autodealers en een aantal consument gerichte bedrijven. Het is een modern, jong terrein met een grote diversiteit, van heel klein – vooral in de verzamelgebouwen –  tot aan het enorme distributiecentrum van de Lidl. Het terrein bestaat uit twee delen aan weerszijden van de Oostergouw: West-Frisia West en West-Frisia Oost dat na 2000 werd uitgebreid met de Marowijne. Aantal bedrijven: circa 250.Contactpersoon: Menno Klaarmond, tel: 0229 – 24 77 73, menno@meco-offset.nl

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook