Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

Nieuwsbrief Barcelona over valuta Engelse pond

In deze nieuwsbrief ben ik ingegaan op de grote onzekerheid voor de toekomst van het VK en haar pond sterling.

Grote beweeglijkheid zal ongetwijfeld nog lang blijven bestaan. Niet alleen voor het pond sterling maar ook voor allerlei andere valuta’s.

De Japanse yen, Amerikaanse dollar en Zwitserse franc worden  als veilige haven valuta gezien en stijgen fors. Financiële markten trillen op alle fronten.

Een goed moment om eens te kijken naar oplossingen in uw valutarisico’s.

Wij kunnen  helpen met een goed en degelijk Strategisch Valutabeleidsplan.

Hierbij creëren we structuur voor uw gehele onderneming waar het de omgang met de valuta’s betreft.

Barcelona valuta experts BV kan u helpen in uw valuta risicomanagement.

 

 

Bel ons op 0228.528579 / 06.54981315 o mail via info@barcelonafx.nl

 

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook