Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

Crowdfunding Wervershoof

In samenspraak met de WestFriese Uitdaging heeft Vitasys besloten om een lokaal “Het lukt ons” Crowd Funding initiatief te ondersteunen. Te weten de beweegtuin voor verpleeghuis St. Jozef in Wervershoof. https://hetluktons.nl/nl/projects/bewegings-tuin

Een van de problemen in de Westfriese regio is dat ouderen er steeds vaker alleen voor staan. Familie trekt steeds vaker naar de Randstad en vrije tijds voorzieningen voor ouderen worden steeds minder.

Daarom wil Vitasys dit initiatief van harte ondersteunen, maar we vragen ook úw hulp hierbij.

Hoe kunt u helpen? Uiteraard zou een financiële bijdrage helpen aan dit project, maar u kunt ook aan de volgende mogelijkheden denken:

–         Door dit project te delen via Twitter en Facebook om uw vrienden en zakenrelaties op te roepen ook iets te doneren

–         Een potje op uw toonbank te zetten om geld in te zamelen voor de Bewegingstuin.

–         Met de pet rondgaan onder uw collega’s voor een bijdrage aan het project.

–         Of een andere leuke actie om de campagne voor dit project in de spotlights te zetten.

Wij hopen dat u een bijdrage zult leveren aan dit mooie initiatief zodat we er gezamenlijk een Westfries succes van kunnen maken!

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook