Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

Van Dijk Geo- en Milieutechniek BV

Overspoor 9 1688 JG NIBBIXWOUD Bedrijventerrein: Overig Branche: Bouwnijverheid, Milieudienstverlening Contactpersoon: De heer Peter Koomen Activiteiten: Milieukundig en geotechnisch (water)bodemonderzoek, asbestinventarisatie, flora en fauna onderzoek
Tel: 0229-578123 Mobiel: 06-51395031
vandijktech.nl

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook