Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

AVG toestemming persoonsgegevens formulier

Hierbij vraagt de HOC u toestemming te verlenen uw persoonsgegevens vast te leggen. De recente gegevens zijn na te kijken op de website op bovengenoemde link. Indien de gegevens niet kloppen, wordt verzocht dit aan te geven. Ook mutaties in de toekomst dienen hier te worden verwerkt.

Indien u bezwaar heeft tegen plaatsing van uw persoonsgegevens op de website, dient u dit aan te geven en zal het verwijderd worden.

AVG toestemming persoonsgegevens

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook