Duurzaam ondernemen:

'Inspiratie en interactie'

Zomerborrel HOC

Zomerborrel HOC

27 juni 2014 17:00 - 19:00

De Zomerborrel wordt jaarlijks gehouden als afsluiting van een druk eerste half jaar en een ieder een prettige vakantie toe te wensen. Deze bijeenkomst wordt meestal gehouden op de vrijdag voorafgaand aan de week voor de schoolvakantie.

In 2014 werd deze weer gehouden in de tuinen van Huis Verloren in de binnenstad van Hoorn. Vanaf 17.00 uur werd een ieder van harte welkom geheten door onze voorzitter en onder het genot van een hapje en een drankje kon ieder gezellig netwerken.

Rond 19.00 uur werd dit gezellig samenzijn afgesloten.

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229-343000
De Oude Veiling 4 Postbus 226 Fax: 0229-210149
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@hochoorn.nl
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook